Till toppen av sidan
Vi utför alla former av entreprenader.
  • VVS Företagen
Nav
Vi utför alla former av entreprenader.

Miljöpolicy för Rörteknik i Farsta AB

Vår ambition är att skydda miljö och främja en hållbar utveckling genom att utveckla vår miljökompetens.

All vår personal har genomgått en grundläggande miljöutbildning.

Genom följande punkter arbetar vi för en förbättring av miljöarbete inom VVS-branschen:

  • Vår personal skall känna till och följa uppsatta instruktioner för företagets miljöarbete.
  • Vi skall använda material så effektivt som möjligt och förebygga framtida föroreningar.
  • Vi skall, genom att alltid sträva efter att välja ett så miljövänligt material som möjligt, påverka våra leverantörer.
  • Vi skall noga följa lagar och förordningar inom området.
  • Vi skall ha miljöaspekten i åtanke vid planering av våra transporter.
  • Vi skall sträva efter att minska vårt avfall och i möjligaste mån välja ett alternativ som kan ingå i ett naturligt kretslopp.
  • Vi skall ta hand om miljöfarligt avfall på det sätt det föreskrivs i miljörekommendationer.
  • Vi skall vara öppna för miljöfrågor och sträva efter att ständigt förbättra våra kunskaper på området.

STOCKHOLM den 13 juni 2001

Målsättningen är att tillgodose våra kunders behov efter bästa förmåga.

Kontakta oss gärna