VÅRT ERBJUDANDE

Rörtekniska installationer

Inget uppdrag är det andra likt Rörteknik har kapacitet att genomföra allt från enklare rörinstallationer till komplexa tekniska industrirörsystem för värme, kyla, sanitet och medicinska gaser i samband med nybyggnation eller renovering. Vi arbetar med stor omsorg om kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ekonomi. Samtliga medarbetare är bransch certifierade och certifierade enlig branschreglerna för Säker Vatteninstallation.

Specialkompetens

SAMVERKAN

Att skapa långsiktiga affärsrelationer och att genomföra lönsamma projekt i partnering genom smarta och hållbara installationer är något som Rörteknik har stor erfarenhet av. Som ett av Stockholms ledande VS-installatörer med en unik samarbetsförmåga har vi den kompetens och erfarenhet som krävs för ett aktivt deltagande från förstudie till installation och driftsättning.

DIGITAL BYGGPROCESS

En digital bygg- och affärsprocess handlar i grunden om att hitta effektivare sätt att genomföra projekt med fullkontroll. Rörteknik vill att sina kunder och beställare skall känna sig trygga och ha god insyn i våra gemensamma projekt. Genom att arbeta i ett helt digital projekt- och affärssystem bjuds våra partners in i respektive projekt där information enkelt kan delas.

BIM

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) framtiden för byggbranschen är digital. Rörteknik ser stora fördelar och har stor erfarenhet att redan vid projekteringsfasen kunna visualisera exakt hur systemen kommer att byggas upp och hur projekt säkerställer design – funktionalitet, förutsäger kostnader och hur vi undviker kollisioner. Det finns många anledningar att välja digital modellering och virtuella konstruktionsritningar.

PROJEKTERING

Vi har möjlighet att erbjuda våra kunder konstruktionslösningar och har stor erfarenhet att medverka i alla steg i byggprocessen från förstudie och programhandlingar till slutliga relationshandlingar. Detta i kombination med vår långa erfarenhet ifrån produktionsledet skapar ett stort värdeskapande i projekten.

MILJÖCERTIFIERING

Vi har kompetens- och erfarenhet vad en miljöcertifiering innebär för fastighetsägaren och har medverkat i flertalet certifieringsprocesser i våra olika projekt.