Avslutade projekt

Danderyds Centrum

Rörteknik i Farsta AB har installerat rör i samband med ombyggnadsarbeten av Danderyds Centrum som ägs av Skandiafastigheter. Vi medverkar till hållbar stadsutveckling i samarbetet med vår beställare Liberi AB.

Hållbar stadsutveckling

Långsiktighet präglar allt vi gör i förnyelsen av området och fastigheterna i Danderyds Centrum. De ska göra så litet miljömässigt avtryck som det går, samtidigt som de ska vara hållbara för våra hyresgäster och besökare. Därför är vi måna om att ta vårt ansvar från början till slut.

För att säkerställa att vi alltid arbetar enligt devisen ovan har Skandia Fastigheter beslutat att miljöcertifiera alla om- och nybyggnationer. Köpcentrumbyggnaden och kontorshusen i Danderyds Centrum kommer att certifieras enligt det internationella systemet BREEAM. Det är ett av de mest omfattande på marknaden och väger inte bara in produktion, utan även byggprocessen och byggnadens relation till omgivningen.

Med tio viktade betygskriterier ger BREEAM en bred bedömning av en fastighets olika miljö- och hållbarhetsaspekter. Det görs inom kategorierna energianvändning, avfallshantering, påverkan på närmiljön, närhet till kommunikationer och byggmaterial.

Våra senaste inlägg

Tegelbruket

Rörteknik i Farsta AB installerar rör i samband med ombyggnadsarbeten av KV Tegelbruket

Skvalberget

Rörteknik i Farsta AB installerar rör i samband med hyresgästanpassning av Skvalberget för

Sök bland inlägg