Erstagården

Rörteknik i Farsta AB installerar rör i samband med ombyggnadsarbeten av Erstagården som är en del av Ersta diakoni, Vi tackar för förtroendet att medverka vid ombyggnadsarbeten med vår beställare Arcona AB.

Barnspecialister i en hemlik miljö

Personalen på Lilla Erstagården är specialistutbildad, trygg och erfaren och vi organiserar vården i multiprofessionella team där vården kan bedrivas med en helhetssyn på patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Hos oss arbetar barnläkare, barnsjuksköterskor, barnsköterskor, hälso- och sjukvårdskurator och sjukgymnast. Vi har även en syskonstödjare i samarbete med Barncancerfonden och insatser från diakon. Bäst vård kan vi ge när kontakten inleds tidigt så att relationen blir trygg och barnet är väl känt hos oss. Vi ser på vårdåtagandet som en långsiktig relation före, under och efter livets slutskede.  

Lämna en kommentar